Microsoft heeft twee medewerkers aangewezen die plaatsnemen in de driekoppige technische commissie die toeziet op de naleving van de antitrustwetten. Het gaat om Harry Saal, oprichter en directeur van het huidige Network Associates en oprichter van netwerkbedrijf Nestar Systems. De andere persoon is Franklin Fite, tot 2000 directeur van de afdeling die verantwoordelijk is voor het OS Windows CE. Beide heren zijn softwarespecialisten. Een derde commissielid moet nog worden aangewezen. Twee weken geleden werd ook al een commissie gevormd. Die ziet toe op de algehele naleving van de opgelegde straf. (EF)