Het antwoord is mtbf, afkorting van gemiddeld storingvrij interval, en het hieraan verwante mttf, afkorting van gemiddelde tijd tot een storing. Beide zijn betrouwbaarheidsindicatoren die statistisch worden gedefinieerd als het aantal uren dat een component, constructie of systeem functioneert totdat een storing optreedt.

Mttf en mtbf worden soms met elkaar verwisseld, maar het zijn twee verschillende dingen. Mttf verwijst naar een gemiddelde tijd (rekenkundig gemiddelde) totdat een component uitvalt, niet kan worden gerepareerd en moet worden vervangen, of de gemiddelde tijd totdat de werking van een product, proces of ontwerp wordt verstoord.

Mtbf heeft alleen betrekking op componenten die gerepareerd kunnen worden en opnieuw kunnen worden ingezet. Hiermee komen we op een aantal hieraan gerelateerde afkortingen: Mttr (gemiddelde reparatietijd) en, minder gangbaar, mttd (gemiddelde diagnosetijd). Conclusie uit bovenstaand is: mtbf = mttf + mttd + mttr.

Mtbf berekenen

Mtbf klinkt eenvoudig: de totaal gemeten tijd opgedeeld in het totaal aantal opgetreden storingen. Neem bijvoorbeeld een nieuwe generatie scsi vaste schijven van 2,5 inch. We draaien eerst 15.400 eenheden, elk gedurende 1.000 uur (onze test duurt dus iets minder dan zes weken). Er treden 11 storingen op. De mtbf is (15.400 x 1.000) uur/11, of 1,4 miljoen uur.

Wat betekent deze berekening precies? Een mtbf van 1,4 miljoen uur op basis van 6 testweken, betekent zeker niet dat een individuele aandrijfeenheid 159 jaar storingvrij zal functioneren. Mtbf is een statistisch gegeven en zegt derhalve niets over het functioneren van een afzonderlijke eenheid. Uit deze mbtf-meting kan wel de volgende exacte berekening worden afgeleid: als we 1.000 van dergelijke aandrijfeenheden hebben die continu draaien in een datacentrum, zal naar verwachting elke 58 dagen een exemplaar uitvallen; in totaal 19 kapotte eenheden in 3 jaar.

De mtbf-berekening van een product kan worden afgeleid uit laboratoriumproeven, daadwerkelijke gebruiksgegevens van storingen of voorspellende modellen zoals mil-hdbk-217 (Military Handbook for Reliability Prediction of Electronic Equipment, gepubliceerd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie).

Mil-hdbk-217 bevat rekenmodellen voor de uitvalkans van verschillende elektronische componenten, zoals geïntegreerde schakelingen, transistors, dioden, weerstanden, condensatoren, relais, schakelaars en connectoren. Deze rekenmodellen zijn gebaseerd op grote aantallen gebruiksgegevens die zijn geanalyseerd en vereenvoudigd door het Reliability Analysis Center en Rome Laboratory bij de Griffiss Air Force Base. Bron: Techworld