Enkel uit opleiding, certificatie, het inbouwen van meer gevorderde veiligheidsaspecten en het aanbieden van een formele vorm van ondersteuning haalt het gelijknamige, achterliggende bedrijf zijn inkomen. Allemaal verfrissende initiatieven die alleen maar navolging verdienen!

Bedrijven die een commercieel product bouwen met een Mysql-database, dienen de makers een bijdrage te betalen. Vandaar dat open-source geen voorwendsel mag zijn om een minderwaardig product aan te bieden. Dus durven we voor één keer ook een gegeven paard eens in de bek te kijken.

Zo introduceert versie 5 naast stored procedures en triggers een Archive en een Federated Storage Engine. Deze laat toe om één enkele logische database over meerdere servers te creëren en te laten functioneren.

Met een limiet van 64 terabyte per tabel mag het duidelijk zijn dat dit product moeiteloos kan en mag concurreren met de groten der aarde.

Er is ondersteuning van servers met meerdere processors of clusters van servers, zodat een behoorlijke vorm van fouttolerantie kan worden bereikt. Dit neemt overigens niet weg dat Mysql ook ingezet wordt aan het andere uiteinde van het gebruikersspectrum: 16 MB ram volstaat om de database in te bedden in een overkoepelende applicatie.

Loopt de installatie nog relatief pijnloos, dan is het toch eventjes schrikken daarna. Zeker voor de leek zal het aanpassen geblazen zijn aan de Spartaanse command line interface in een wereld van grafisch geweld. Daarnaast moet die het stellen met een configuratiewizard en de handleiding.

Gelukkig is er de uitgebreide gemeenschap van gebruikers, waarbinnen men ook snel antwoorden op problemen en voorbeelden van allerlei situaties vindt. En enkele extra downloads leveren een (even open-source) Query Browser, een Administrator en nog enkele andere hulpjes op. De Migration Toolkit tenslotte moet de overtuigden helpen om van hun SQL Server, Oracle of Access-database af te stappen. Al bij al valt het dus te riskeren om al of niet gratis van dit gamma te genieten.

Conclusie

Als de behoeften niet gedicteerd worden door het aantal features, is deze gratis grondlegger van het open-source-aanbod zeker een overweging waard. Vooral tegenover afgeschermde gratis alternatieven van Oracle of IBM valt heel wat te zeggen in het voordeel van Mysql, al is technische kennis van de blockbusters een meer gegeerd goed op de markt van dba's.

Mysql 5.0

Producent: Mysql AB

Platformen: 32- en 64-bits Windows, Linux, UNIX, Mac OS X & Netware

www.mysql.com Bron: Techworld