Net als in de ionenmotor die NASA al langer gebruikt, is ook de VASIMR van Ad Astra geen chemische raket. Argon of Krypton wordt in dit systeem geïoniseerd en deze plasma wordt door een magnetische buis gestuurd. Het plasma versnelt als het de uitlaat verlaat en deze stuwkracht moet vele malen hoger zijn dan wat traditionele raketten leveren.

Het Amerikaanse ruimtevaartinstituut steekt 9 miljoen dollar in de technologie. Ad Astra heeft tot nu toe kortstondige tests (minder dan een minuut) uitgevoerd met de nieuwe raket en met de investering moet een systeem worden gebouwd om een langdurige test uit te voeren (TLR niveau 5). Het is de bedoeling uiteindelijk tot een testvlucht te komen (TLR niveau 6).

Er wordt gewerkt aan meer alternatieven voor tradiotionele raketkracht. In een systeem van Escape Dynamics bevat een shuttle een tank met waterstof die wordt verhit via microgolven van een grondstation en vervolgens via een uitlaat onder druk wordt weggeduwd. Dit moet genoeg stuwkracht opleveren om de dampkring te verlaten.