Alle op Nederlandse lucht- en zeehavens afgegeven visa worden per direct geregistreerd in het Visa Informatie Systeem (VIS). Bij een visumaanvraag is verplicht om vingerafdrukken en een pasfoto af te geven. In de databank VIS worden deze gegevens digitaal opgeslagen en in het geval van vingerafdrukken voor een periode van vijf jaar bewaard.

Het afgeven van vingerafdrukken geldt ook voor kortdurende visa. In het geval van bijvoorbeeld een zakenreis worden naast vingerafdrukken en een foto ook alle andere verplicht ingevulde gegevens van de aanvraag opgeslagen in het systeem. Het betekent ook dat arbeidskrachten vanuit bijvoorbeeld India die tijdelijk in Europa moeten zijn, digitaal worden geregistreerd, net als studenten.

Identiteitsfraude voorkomen

VIS bestaat sinds oktober 2011 voor alle landen die zijn aangesloten bij het Schengenverdrag. Dat zijn de 26 Europese landen waartussen geen grenscontrole voor personen plaatsvindt. Volgens de Rijksoverheid zorgt het systeem ervoor dat controles sneller verlopen en identiteitsfraude kan worden voorkomen. Reizigers die hun paspoort met visum verliezen of beweren dat ze het kwijt zijn, kunnen via VIS ook nagetrokken worden. Zo kan worden gezien of er inderdaad al eerder een visum is verstrekt.