AME Research heeft de financiële prestaties van 130 ict-ondernemingen in Nederland onder de loep genomen over de jaren 2008 en 2009. In 2008 werd er nog een groei gerealiseerd van 9 procent. De voor dit jaar gemeten daling is twee keer zo groot als de daling in het Bruto Binnenlands Product.

Dat betekent volgens onderzoeker Adriaan Meij dat de ict-sector zeer conjunctuurgevoelig is geworden. Dit in weerwil van het algehele gevoel in de markt dat ict juist duurzaam in de economie is geworteld.

Minder werkgelegenheid

Meij ziet wel enkele uitzonderingen in de Nederlandse ict-sector. Zo hebben AFAS, AccountView, Docdata, Imtech, Rood en AND een omzetgroei laten zien. Aan de andere kant noemt de marktvorser omzetdalingen tot 30 procent geen uitzondering.

Om de omzet per werknemer op het niveau van 2008 te houden moet de werkgelegenheid in de sector afnemen tot 182.041 medewerkers in voltijdbanen. Dat is een teruggang met 18.204 banen. Dat zal effect hebben in 2010, voorspelt Meij.

Bron: Channelworld.