Newconomy heeft zijn website weer online gezet, zij het in uitgeklede vorm.

De sluimerende internetinvesteerder haalde een maand geleden alle informatie

van de site omdat verreweg het merendeel ervan onjuist of verouderd zou

zijn. Op de site viel toen nog slechts een verklaring voor de verwijdering

van de informatie te lezen.
Tijdens het plaatsen van dit stuk, bleek de server onbereikbaar.