Het nieuwe netwerk, SURFnet6 genaamd, is toegerust om de groei van het internetverkeer van 750.000 studenten, onderzoekers en medewerkers van 180 instellingen de komende jaren aan te kunnen, zo is de bedoeling.

Universiteiten, onderzoeksinstellingen en hogescholen krijgen bovendien naast het 'normale' internetgebruik de beschikking over zogenoemde lichtpaden met snelheden tot 10 Gigabit per seconde.

Een lichtpad is een rechtstreeks netwerkpad van de ene naar de andere computer. Hierbij wordt geen gebruikgemaakt van routers, maar wordt een tijdelijk of permanent pad

over glasvezelkabels uitgestippeld. Verkeer dat via een lichtpad loopt, komt onderweg geen ander verkeer tegen en kan daarom zonder onderbrekingen naar de eindbestemming gaan.

Computers kunnen via dit netwerk sneller met elkaar gegevens uitwisselen dan dat ze met hun eigen harddisk kunnen communiceren. Lichtpaden zijn hiermee volgens de initiatiefnemers interessant voor het uitwisselen van grote hoeveelheden wetenschappelijke gegevens en voor hoge kwaliteit video, bijvoorbeeld in de zorg. SURFnet6 is het eerste nationale onderzoeksnetwerk dat op deze hybride manier is ingericht.

SURFnet6 is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het BSIK-programma van de overheid waarin aardgasbaten worden gebruikt om de kennisinfrastructuur van Nederland te versterken.