Dat schrijft de minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken in antwoord op kamervragen van het PvdA-kamerlid Martijn van Dam. Het plaatsen van umts-antennes zal in afwachting van de uitkomsten van het vervolgonderzoek niet stilgelegd worden. "Er is op dit moment geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen ten aanzien van het plaatsen en het in gebruik nemen van umts-basisstations", aldus Brinkhorst Uit TNO-onderzoek onder twee groepen van 36 proefpersonen bleek vorig jaar dat er een 'statistisch significante relatie' bestaat tussen het 'ervaren welbevinden' van mensen en de elektromagnetische velden van umts-antennes. Bij gsm-antennes vonden de onderzoekers een dergelijke relatie niet.

Contractueel

Destijds liet het ministerie van Economische Zaken al weten het plaatsen van umts-antennes niet te willen stopzetten. Wel achtte het ministerie vervolgonderzoek nodig. Volgens Brinkhorst is een 'aantal buitenlandse wetenschappelijke instituten' van plan om dit onderzoek uit te voeren. Het herhalen van het TNO-onderzoek zal minimaal één jaar in beslag nemen. Dat betekent dat de resultaten van dat onderzoek op z'n vroegst in de zomer van volgend jaar bekend zullen worden. Welke consequenties Brinkhorst aan de uitkomsten van zo'n vervolgonderzoek verbindt, is nog onduidelijk. Hij schrijft dat hij niet 'vooruit wil lopen op de eventueel te nemen maatregelen'. Diverse Nederlandse mobiele-telecomaanbieders zijn op dit moment bezig met de aanleg van umts-netwerken. Zij zijn contractueel verplicht om op 1 januari 2007 een landelijk dekkend netwerk te hebben.

Onvoorstelbaar

PvdA-kamerlid Martijn van Dam noemt de antwoorden van Brinkhorst in een reactie 'verbazingwekkend'. "Het is onvoorstelbaar dat er al umts-antennes in gebruik zijn genomen, terwijl de minister nog steeds niet zeker weet of er sprake is van gevaarlijke straling. En dat terwijl de technologie al jaren bekend is!" "Het verbaast mij ook dat de minister zelf geen onderzoek wil doen, maar wil aansluiten bij internationaal onderzoek. Ik vind dit te vrijblijvend. De minister dient zelf actie te ondernemen." Update, 16:20 uur: Reactie Martijn van Dam toegevoegd.