Het grootste priemgetal is nu liefst 22.338.618 cijfers groot. Het getal heeft de naam M74207281 gekregen. Het heeft een computer met een Intel i7-4790-processor 31 dagen gekost om het priemgetal te berekenen. Het priemgetal kan hier worden gedownload in een ZIP-bestand.

Het vorige recordgetal werd op 25 januari 2013 ook al gehaald door Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS). Dat getal was 2 tot de macht van 57.885.161 min 1. Dat getal is 17.425.170 cijfers groot. Een kleine 5 miljoen kleiner dus dan het nieuwe record. In de video hieronder geeft GIMPS uitleg over priemgetallen en onderzoek daarnaar..

Overigens gaat het hier wel om een bijzonder priemgetal, namelijk een priemgetal dat de methodologie van Marin Mersenne volgt, een jezuïet uit de zeventiende eeuw en behelst dat het getal eentje minder is dan een vermenigvuldiging van 2. Daarvan zijn er slechts 49.

De jacht van GIMPS is nu het priemgetal dat meer dan 100 miljoen cijfers groot is. Daarin kan iedereen meedoen als je beschikt over een krachtige computer en je aanmeldt bij GIMPS.