De Raad van Commissarissen van Versatel stelt unaniem voor Ernst & Young te benoemen tot nieuwe accountant. De aandeelhouders zullen hierover op 6 november stemmen. Het streven is om de huidige accountant – Deloitte & Touche – te laten samenwerken met de nieuwe om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De publicatie van de derde kwartaalcijfers wordt verschoven van 5 naar 14 november, dit in verband met de overgang.