Jan Schreuder is aangesteld als Managing Director van Via Net.Works Nederland. Hij volgt hiermee interim directeur John Barton op. Schreuder moet de zakelijke provider in ons land laten groeien. (LV)