Stichting Kennisnet komt deze maand met drie nieuwe ict-magazines voor leerkrachten in het primair, voortgezet en beroeps- en volwassenenonderwijs. Doel is om de drempel voor ict-gebruik in de klas te verlagen. De bladen verschijnen vier keer per jaar en worden gratis verspreid in een oplage van 120.000 exemplaren. (LV)