Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vrijdag bekendgemaakt. De NMa onderzocht of KPN misbruik maakt van klantgegevens waartoe het toegang heeft als klanten via een ander belbedrijf over het KPN-netwerk bellen. Concurrenten van KPN leveren vaak vaste telefoniediensten aan hun klanten via het netwerk van KPN.

Hierdoor beschikt KPN over belgegevens van klanten van concurrenten, zoals de duur van de gesprekken. Als KPN deze gegevens zou gebruiken, zou dit een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren, maar KPN gebruikt deze gegevens niet op een manier die in strijd is met de Mededingingswet, zo concludeert de NMa.

Wel heeft KPN besloten om interne procedures op het gebied van toegang tot belgegevens aan te scherpen. De scheiding van gegevens zal worden geïntensiveerd. Aanleiding voor het onderzoek waren 'signalen uit de markt'.