Dat is in het kort het plan van het NOB, het technisch dienstverlenend bedrijf voor de omroepen. De meeste omroepen zijn nu al actief bezig met het digitaliseren van productie, uitzending en archivering. Binnen het zogenoemde Digitaal Platform werken publieke omroepen, het NOB en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid al enige tijd samen om deze digitalisering soepel te laten verlopen. De Digitale Voorziening (DDV), die in het voorjaar 2005 door NOB wordt opgeleverd, is hierin de eerste fase. Omroepen kunnen vanaf dat moment hun programma's digitaal aanleveren aan DDV. De programma's worden dan direct vanaf het bestand uitgezonden en vervolgens bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gearchiveerd. Een volgende stap is het inschakelen van digitale transportmiddelen, aldus het NOB. Volgens het bedrijf `lijkt het haalbaar' een gezamenlijke ringstructuur door Hilversum aan te leggen. Het NOB spreekt momenteel met mogelijke partijen die interesse hebben in een dergelijke glasvezelaansluiting. "De getoonde interesse is inmiddels zo groot dat op grond daarvan het project nu concreet wordt uitgewerkt", aldus het NOB. Een definitief besluit voor de aanleg wordt medio augustus verwacht. De operationele oplevering van de glasvezelring zou dan naar verwachting in januari 2005 volgen. Parallel hieraan werkt het NOB overigens mee aan het door de gemeente Hilversum geïnitieerde project `Breedband Hilversum', waarbij wordt onderzocht in hoeverre publieke en maatschappelijke instellingen kunnen aansluiten op een breedbandige infrastructuur. "Dit project sluit aan bij de plannen voor de aanleg van de glasvezelring in Hilversum", aldus het NOB. Hilversum is hiermee een van de vele Nederlandse gemeenten met al dan niet vergevorderde plannen voor een glasvezelnetwerk.