In de meest recente ICT barometer van Ernst & Young wordt wel een iets minder somber beeld geschetst dan in het onderzoek daarvoor, van april dit jaar. Zo blijven de bestedingen aan hardware nu gelijk, waar die in april nog daalden. Niettemin zegt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young, dat het herstel niet echt doorzet.

Alleen groei bij overheid

Buiten de overheidssector is er nog steeds sprake van daling van budgetten. Met name de sector dienstverlening heeft de laatste twee maanden het aantal gedetacheerde werknemers zien afnemen. Wel zegt Verschuur berichten te horen over het weer opstarten van eerder stilgelegde projecten.

De afname van de vraag is vooral te zien bij bedrijven met meer dan 500 werknemers. Daar krimpen de budgetten het hardst. Kleinere bedrijven, tot 20 werknemers, geven juist aan meer te willen investeren in het komende jaar.

Bron: Channelworld.nl