Nokia raadt zijn klanten andermaal aan alleen originele batterijen te

gebruiken voor Nokia-producten. Alle recent onderzochte explosies van

batterijen van mobiele telefoons zijn veroorzaakt door niet-originele

batterijen, aldus de fabrikant. Onlangs explodeerde in Nederland een

batterij in een Nokia 7210. Ook in de voorbije maanden zijn meerdere

gevallen gemeld van niet-originele batterijen die exploderen en zo schade

veroorzaken aan zowel batterijen als telefoons. Nokia wil instanties helpen

die juridische maatregelen willen nemen tegen partijen die niet-originele

toebehoren van slechte kwaliteit voor Nokia-mobietjes distribueren en

verkopen. (LV)