Novell heeft een kwartaalverlies geboekt van twaalf miljoen dollar, vergeleken bij een winst van tien miljoen dollar een jaar geleden. De omzet bleef nagenoeg gelijk. Om het tij te keren, heeft de maker van netwerksoftware dit kwartaal al zo’n zeshonderd banen geschrapt, bijna 10 procent van het totaal. (LV)