Het pakket, dat voluit de Advanced Management Pack for SUSE Linux Enterprise for Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 heet, is sinds afgelopen april in ontwikkeling en is als preview al getoond op de afgelopen TechEd-conferentie. Hoewel het dus nog even duurt voor het pakket verschijnt, vonden Novell en Microsoft het toch nodig om de aankondiging deze week alvast te doen; het samenwerkingsverband tussen de twee bedrijven bestaat deze maand twee jaar.

De Advanced Management Pack moet het voor beheerders eenvoudiger maken om een gemengde omgeving te monitoren. Zowel Windows als Linux-servers worden met de pack onder een enkele beheerconsole, namelijk dat van Windows. Dat moet de noodzaak voor aparte teams of extra trainingen voor een dergelijke omgeving overbodig maken.

Tegelijkertijd hebben de twee bedrijven de bèta van Moonlight aangekondigd, eigenlijk Silverlight voor Linux. Moonlight is een open source project dat onder beheer valt van Novell.

Novell en Microsoft maakten begin november 2006 afspraken over interoperabiliteit van producten, en over dat ze elkaar niet zouden aanklagen voor eventuele patentschendingen. De afspraken lokten kritiek van andere open source- partijen uit, onder andere omdat daarmee het streven naar open standaarden zou worden ondergraven. Novell zou zich immers uitleveren aan de gesloten Microsoftformaten, zo vreesde bijvoorbeeld Red Hat in een eerste reactie indertijd. Bron: Techworld