Nu.nl is op dit moment de grootste nieuwssite van Nederland. Volgens een onderzoek van Nielsen/NetRatings had de site in februari 455.741 unieke bezoekers. De Telegraaf is goede tweede met 416.195 bezoekers, gevolgd door Teletext met 231.804 bezoekers. De enige buitenlandse site in de top-tien is CNN die op de zevende plaatst staat. De dagbladen hebben online relatief gezien ongeveer evenveel lezers als hun printversie. Een uitzondering hierop is NRC Handelsblad die met wat meer dan 200.000 bezoekers alleen de Telegraaf voor zich moet zien. Nu.nl is van de top tien de enige informatieaanbieder die alleen online zijn nieuws brengt. (TS)