In de antitrustzaak van de Europese Commissie (EC) ontbreekt namelijk een gesprek in augustus 2006 van EC-vertegenwoordigers met Dell. Een niet nader genoemde topman van Dell heeft destijds verklaard dat het prestatieniveau van AMD's processors zeer slecht is. De keuze voor Intel-chips was dus om technische redenen en niet vanwege pressie door Intel.

De Europese ombudsman, Nikiforos Diamandouros, stelt dit in een formele verklaring aan de antitrusttak van de Europese Commissie (EC). Die verklaring is nog niet geopenbaard, maar de Wall Street Journal heeft er al wel de hand op weten te leggen. De ombudsman heeft een controlefunctie als onafhankelijke partij op het functioneren van de EC. Intel heeft zelf eerder al aangegeven dat de EC onvolledig is in de antitrustzaak tegen de Amerikaanse chipproducent.

Illegale kortingen

De door de EC geconstateerde pressie van Intel op pc-producenten bestaat uit het onthouden van kortingen, deels bestaand uit het meebetalen aan marketingacties. Intel is in mei veroordeeld voor misbruik van zijn marktdominante positie om concurrent AMD buiten te sluiten van, of te beperken in, het pc-portfolio van leveranciers als Dell, HP, Lenovo, Acer en NEC en winkelketen Mediamarkt.

De door de ombudsman geconstateerde omissie kan niet de reeds opgelegde boete ongedaan maken. Wel kan het een rol spelen in het beroep dat Intel aanspant tegen de veroordeling en boete. De vraag is of dit een grote rol zal zijn.

De antitrusttak van de EC stelt namelijk dat het een lijvig dossier heeft van illegaal gedrag van Intel over de afgelopen vijf jaar en met betrekking tot zeker vijf pc-producenten. De Commissie heeft ook verklaringen en getuigenissen daarvan. Bovendien is Dell juist in 2006 na jaren van Intel-exclusiviteit overgestapt op ook processors van AMD, te beginnen met AMD's krachtige chips voor servers. Dit nadat Intels chips eerder al onder de maat presteerden, aldus toenmalig Dell-topman Kevin Rollins.

Mensenrechten.

Intel heeft al in zijn verweer aangevoerd dat die EC-boete in strijd is met de mensenrechten. De redenatie achter die schijnbaar opmerkelijke argumentatie is dat Eurocommissaris Neelie Kroes zowel aanklager als rechter en jury is in antitrustkwesties.

Bovendien is zij een politiek bestuurder en dus geen lid van de rechterlijke macht. Deze combinatie van rollen zorgt er volgens Intel voor dat er geen sprake is van een eerlijk proces, waar iedereen - ook bedrijven - volgens de universele rechten van de mens recht op heeft.