Op verzoek van minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft professor R. Bekker onderzoek gedaan naar de problemen met de invoering van biometrische gegevens als gezichtsopname en digitale vingerafdrukken in het paspoort.

Een van de adviezen die de onderzoeker geeft, is dat het in werking brengen van een centrale database van vingerafdrukken ten behoeve van het ministerie van Justitie, moet worden heroverwogen. Zeker totdat de technologie betrouwbaar is.

Het blijkt het ministerie van Justitie te zijn geweest die gaandeweg het lange invoeringstraject bij het leidende ministerie van Binnenlandse Zaken het verzoek heeft gedaan een centrale database in te richten, zo heeft Bekker ontdekt. Binnenlandse Zaken had daar niet zo'n behoefte aan, maar nam het mee in het traject. Volgens Bekker zag Justitie “goede kansen voor terrorisme- en criminaliteitsbestrijding", schrijft hij in zijn rapport aan de minister.

Database staat in de wet

De centrale database staat overigens gewoon opgenomen in de wet, maar is nog niet in werking na alle commotie rond het opslaan van vingerafdrukken. De Tweede Kamer zette vraagtekens bij de veiligheid van de opslag, waarbij ook nog eens bleek dat bijna een kwart van de afgenomen vingerafdrukken onbruikbaar was. Ook daar heeft Bekker enkele adviezen voor.

De onderzoeker is van mening dat er nooit normen zijn vastgelegd voor de kwaliteit van de vingerafdrukken en dus is het voor Bekker onduidelijk “hoe erg een bepaalde serie fouten" is. Hij zegt verder dat juist door die fouten en gebreken “een goede voedingsbodem" ontstond voor kritiek op het biometrische paspoort.

Controleren bij gemeenten

Buiten het volgen van de voortgang van de technologie pleit Bekker ervoor dat het ministerie beter gaat samenwerken met de gemeenten, onder meer bij het standaard verifiëren van vingerafdrukken bij de uitgifte van reisdocumenten. Hij denkt dan in eerste instantie aan pilots, tests en het betrekken van de ervaringen van andere Europese landen.

Bekker heeft in zijn rapport ook wel wat kritiek op de interne gang van zaken in het tienjarige traject van de invoering, maar dan vooral met name doordat dat te weinig bureaucratisch was. Er werd te weinig overlegd tussen de projectorganisatie en ander ambtelijke organisaties. De snelheid van implementatie ging voor het horen van tegengeluiden, zo stelt Bekker.

Maar hij is ook kritisch op de indieners van die tegengeluiden. Die zouden niet helder zijn en te weinig aan de bel getrokken hebben via de eigen ambtelijke en politieke lijn. Daarnaast, zegt Bekker, kwam de kritiek uit de politiek vooral pas nadat ook de discussie rond het Elektronisch Patiëntendossier en andere tegenvallende ict-projecten losbarstte. In een dergelijk klimaat ging ook het biometrisch paspoort even kopje onder.

Kanttekeningen bij het doel

Overigens zet Bekker veel kanttekeningen bij bij het doel van het opnemen van vingerafdrukken in het paspoort. De vingerafdrukken die erop staan worden nergens uitgelezen, immers de enigen die dat kunnen zijn de uitgevende instanties, zoals de gemeenten. Maar de vingerafdrukken worden niet geverifieerd, waardoor de betrouwbaarheid oncontroleerbaar wordt.

Bekker: “Daardoor heeft de aanpak een deel van zijn waarde verloren. Formeel klopt alles, materieel heeft het weinig betekenis als we kijken naar het doel waarom het allemaal was begonnen: een zeer betrouwbaar, efficiënt middel om lookalike fraude tegen te gaan."