Dat blijkt uit onderzoek van IT Job Board. In het onderzoek geeft ruim twintig procent van de respondenten daarentegen aan dat hun baan een positieve invloed heeft op de gezondheid. Het hoge percentage respondenten dat meent dat hun baan een negatieve invloed heeft op hun gezondheid, is volgens de onderzoekers opvallend omdat deze groep wel aangeeft dat hun werkgever investeert in het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Ook geeft 7,3 procent van deze groep respondenten aan dat hun organisatie de werkplek inzet om een gezonde levensstijl te bevorderen. 8,7 Procent verklaart dat de werkgever werknemers steunt om aan het werk te blijven of werknemers stimuleert om zo spoedig mogelijk terug te keren naar de werkvloer als zij gezondheidsproblemen ontwikkelen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat werkgevers medewerkers op een meer praktische manier stimuleren gezond te leven door bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub aan te bieden. 17,3 Procent van de werkgevers zegt dit te doen. 4,7 procent organiseert evenementen zoals sportdagen. Bij 5,3 procent van de werkgevers wordt cursussen gegeven op het gebied van gezondheid en veiligheid. 10 procent biedt fruit en sapjes op de werkvloer aan.

Ziekenboeg

Hoewel een aanzienlijk percentage van de ondervraagden beweert dat werk een negatieve invloed op de gezondheid heeft, blijkt uit het onderzoek dat het ziekteverzuim van de ondervraagden redelijk laag is. 58 Procent verzuimt drie dagen of minder per jaar door ziekte. 16,7 Procent meldt zich zeven of meer dagen per jaar ziek. De resterende 25, 3 procent is vier tot zes werkdagen per jaar ziek.

Voor dit onderzoek ondervroeg IT Job Board IT-professionals in Nederland. Het betreft ICT-personeel dat in verschillende specialisaties en functies binnen de sector werkzaam is.

Bron: Infoworld.nl Bron: Techworld