Het zal nooit mogelijk worden via internet te biechten. Volgens aartsbisschop John Foley staat dit in een document dat de Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatie binnenkort publiceert, zo meldt het ANP. Volgens de bisschop is internet een prachtig instrument voor evangelisatie en pastorale hulpverlening, maar is het niet mogelijk om zonden op het wereldwijde web te belijden en daarvoor vergeving te verkrijgen. De Raad onderstreept dat biechten alleen mogelijk is in een persoonlijk gesprek met een priester.