In Nederland zal de KSA die rol mede op zich nemen. Onlangs hebben deze toezichthouders een gezamenlijke strategie onthuld waarmee men kwetsbare gebruikers van sociale media willen beschermen. Hierbij staat vooral de bescherming van minder-jarigen en alcohol- en gokverslaafden centraal. De toezichthouders zullen hierbij gebruik gaan maken van verschillende nieuwe technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie en blockchain. Dit om de stortvloed van online advertenties terug te dringen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Door de invoering van de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Veror-dening Gegevensbescherming (AVG), moeten exploitanten van online kansspelen voldoen aan nieuwe richtlijnen en voorschriften. Deze nieuwe privacywetgeving heeft op drie belangrijke facto-ren een grote invloed op de online gokindustrie. De belangrijkste van deze factoren is het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van gebruikers en potentiële gebruikers. Deze persoonsgegevens zijn namelijk een essentieel onderdeel van competitief succes binnen de gokindustrie. Een andere belangrijk factor die door de privacy-wetgeving wordt beïnvloedt? Dat is het kunnen aantonen van het naleven van deze privacywetgeving. Elke exploitant moet namelijk kunnen verklaren waarom en hoe de persoonsgegevens ver-werkt worden. Verder moeten zijn ook laten zien hoe deze gegevens beveiligd worden. Men moet dus alle gegevensverwerkingsactiviteiten registreren en dient volledig op de hoogte te zijn van de bijbehorende beleidsregels en procedures. De laatste factor waar de exploitanten rekening mee moeten houden? Dat zijn de rechten van betrokkenen. Denk daarbij aan het recht op inzage, het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. Het volstaat dus niet alleen om persoonsgegevens te verzamelen. Men moet deze gegevens ook direct kunnen delen met de betrokkenen.

De ePrivacy regulatie

Niet alleen de privacywetgeving maar ook de ePrivacy regulatie (ePR) zal een grote invloed hebben op het online marketing-landschap van de online gokindustrie. De ePR bevat een groot aantal eisen en voorwaarden met betrekking tot websites, e-mailcampagnes, digitale advertenties, elementair beheer van sociale media en eenvoudige blogpublicaties. Deze Europese regulatie bevat hiernaast ook strenge eisen met betrekking tot het communiceren van persoonsgegevens. Waar men vroeger met een simpele spreadsheet de gegevens van klanten naar andere afdelingen communiceerde, is men nu met de-ze methode in overtreding op de Europese wetgeving. Dit geldt voor zowel de privacywetgeving als de ePrivacy regulatie. Het is duidelijk dat de marketing strategie van de online gokindustrie totaal zal moeten veranderen om te kunnen voldoen aan deze Europese wet- en regelgeving.

Veranderend online marketing landschap

Waar men vroeger simpelweg een lijst met potentiële klanten bij een marketingbureau aankocht, dient men nu uitgebreid te kunnen verklaren hoe deze informatie is verkregen en op welke manier de betrokkenen hun toestemming hebben verleend. Gedoeld wordt daarbij op de zogenoemde tweestap verificatie. Het is dus van groot belang dat de betreffende prospectlijst betrouwbaar is en dat deze lijst aan alle eisen en voorwaarden van de Europese wet- en regelgeving voldoet. Het gebruik van dergelijke lijsten kan hiernaast ook nog eens een bedreiging zijn voor het imago van de organisatie. Het overtreden van de Europese privacywetgeving kan namelijk een enorme imago-schade veroorzaken waardoor klanten het vertrouwen in de gokorganisatie kunnen verliezen. Hier-naast kunnen eventuele hoge boetes opgelegd worden door de toezichthouder(s). Dit kan een aan-zienlijke aanslag plegen op de financiële reserves van de organisatie. Het is voor de online gokindustrie dan ook van belang dat men aan alle facetten van de privacywetgeving en de ePrivacy regulatie tegemoet komt. In de praktijk betekend dit dat de traditionele marketingacties plaats gaan ma-ken voor gerichte marketingacties die met toestemming van gebruikers uitgevoerd mogen worden.

De toekomst voor de online gokindustrie

Na jaren van discussiëren lijkt het er eindelijk op dat de Nederlandse politiek de Wet Kansspelen op afstand (Koa) gaat invoeren. Met deze nieuwe wetgeving, die de oude wetgeving uit 1964 zal gaan vervangen, wordt de Nederlandse online gokmarkt gelegaliseerd. Buitenlandse aan-bieders van online kansspelen kunnen indien zij in het bezit zijn van een vergunning zich dan einde-lijk gaan richten op de Nederlandse markt. Dit betekend dat de Nederlandse online gokmarkt, die tot op heden volledig als illegaal kan worden bestempeld, een enorme verandering zal ondergaan. Exploitanten dienen hierop in te spelen met gerichte en vooral met verantwoordelijke marketingacties. Zeker omdat de ervaring met betrekking tot de marketing voor online kansspelen in Nederland onontgonnen gebied is, zullen de exploitanten zeer doordacht en creatief te werkt moeten gaan. Kortweg, de toekomstige Nederlandse markt voor online kansspelen zal ons allemaal wel eens kunnen verrassen!