Dit gezegd zijnde wordt het wel toegestaan dat inwoners van Nederland gokken bij één van de vele internationale casino's die deze mogelijkheid aanbieden. Toch brengt dit bepaalde risico's met zich mee voor de speler in kwestie. In het bijzonder wanneer er gebruik wordt gemaakt van onbetrouwbare online casino's zijn de risico's vaak niet te overzien. Een regulering in Nederland loert reeds enige tijd om de hoek. Komt ze er nu daadwerkelijk in het jaar 2019? Wij zochten het voor je uit!

De situatie vandaag de dag

Op moment van schrijven is het zo dat er op basis van de Nederlandse Wet op de Kansspelen geen vergunningen kunnen worden toegekend aan online casino's. Dit zorgt er voor dat alle Nederlanders die nu een gokje willen wagen op het internet uitwijken naar internationale casino's. Hier schuilt niet alleen een potentieel gevaar in voor de spelers in kwestie, daarnaast is het ontbreken van een regulering ook voor het land zelf nefast. Op deze manier loopt ze namelijk een grote hoeveelheid aan belastinggeld evenals kansspelbelasting mis. Op moment van schrijven ligt er een voorstel klaar in de Eerste Kamer welke online gokken onder zeer strikte voorwaarden mogelijk moet maken. Het lijkt er dus naar uit te zien dat er binnen korte tijd een (strikte) regulering zal worden toegepast. Mogelijks dat dit zelfs zal gebeuren in 2019.

Wat betekent de ontbrekende regulering voor iDeal?

Omwille van het feit dat er vandaag de dag nog geen sprake is van een bepaalde regulering op de Nederlandse markt stellen veel mensen die online een gokje willen wagen zich de vraag of het voor hen dan ook niet mogelijk is om gebruik te maken van de betaalmethode iDeal. Dit is een terechte vraag, want er wordt bij een betaling met iDeal uiteraard steeds gewerkt vanuit de beveiligde betaalomgeving van de bank zelf. Toch hoeft men zich op dit vlak geen zorgen te maken. Op het ogenblik dat iemand saldo wil toevoegen aan diens account bij een online casino kan er daarvoor doorgaans altijd gebruik worden gemaakt van iDeal. Dit uiteraard wel alleen wanneer het online casino in kwestie er voor heeft gekozen om iDeal te ondersteunen.

Verslavingsrisico's belangrijke factor in regulering

Ondanks het feit dat er aan de start van 2019 nog geen sprake is van een echte regulering van de online gokmarkt in Nederland betekent dit absoluut niet dat er niet al heel wat werk in is gestopt. Reeds twee jaar geleden verklaarde de Tweede Kamer zich akkoord met een voorstel welke werd geformuleerd onder de noemer van de 'Wet Kansspelen op Afstand'. Vooraleer de regulering daadwerkelijk kan worden doorgevoerd dient echter ook de Eerste Kamer haar akkoord te geven en daar knelt nu net het schoentje. Verschillende eisen die in het eerste concept van het voorstel werden opgenomen bleken in eerste instantie een structurele hindernis te vormen. Dit geldt bijvoorbeeld niet in het minst voor de eis dat een online casino die haar diensten wil aanbieden op de Nederlandse markt ook daadwerkelijk in Nederland moet zijn gevestigd. In principe is deze eis in strijd met de Europese wetgeving.

Naast bovenstaande was het eveneens zo dat bepaalde partijen vanaf het begin sterk tegen een regulering van de online gokmarkt in Nederland waren. Dit geldt niet in het minst voor de partijen CDA en ChristenUnie. Zij zaten in eerste instantie helemaal niet te wachten op een regulering omdat ze vreesden dat dit het aantal gokverslaafden zou doen toenemen. Het was dan ook niet voor niets dat ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf op een zeker ogenblik de wens uitsprak om betalingen naar goksites te laten blokkeren. Het idee hierachter is dat Nederlanders niet meer zouden kunnen gokken wanneer de mogelijkheid om een betaling uit te voeren naar een online casino werd weggenomen. Echter werd er door de Raad van State gesteld dat het onmogelijk is om betaaldienstverleners te verbieden om betalingen van en naar online casino's te organiseren.

Geen verplichte vestiging in Nederland

Omdat het verplicht laten vestigen van een online casino in Nederland in strijd is met de Europese Wetgeving werd er inmiddels een compromis gevonden. Een casino dient dan ook niet langer verplicht in Nederland te zijn gevestigd om een vergunning te kunnen ontvangen. Wel dient ze gevestigd te zijn in één van de lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast is het ook zo dat er in Nederland een vertegenwoordiger geregistreerd moet staan die in functie van het casino beslissingen kan nemen. Het is deze vertegenwoordiger welke op zal treden als aanspreekpunt voor niet alleen de toezichthouder, maar ook verslavingsinstanties. Bovendien is het ook nog eens zo dat casino's verplicht zullen worden om een soort van borgsom te storten. Het betreft hier een bedrag ter waarde van 800.000 euro. Dit bedrag kan worden aangesproken op het ogenblik dat er eventuele boetes dienen te worden betaald.

Beperking van wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen

Eveneens een niet onbelangrijk onderdeel welke deel uitmaakt van de regulering op de Nederlandse markt heeft betrekking tot het inperken van de wervings- evenals reclameactiviteiten voor kansspelen door middel van games. Dit moet er voor zorgen dat gamers niet zomaar in de verleiding kunnen worden gebracht om te gaan gokken. Aanvullend zal er ook van alle kansspelproducten een risicoanalyse op vlak van verslaving worden gemaakt. Op het ogenblik dat deze analyse aangeeft dat een bepaald casinospel te verslavend zou kunnen zijn is het dus mogelijk dat deze wordt geweigerd voor opname op de Nederlandse markt. Dit kan uiteraard grote gevolgen hebben voor het spelaanbod van een online casino.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Eén de belangrijkste discussiepunten met betrekking tot het invoeren van een regulering op de Nederlandse markt voor online gokspelen heeft duidelijk te maken met de potentiële verslavingsfactor. Mensen zullen er van zodra de regulering actief is voor kunnen kiezen om zich aan te melden bij het 'Centraal Register Uitsluiting Kansspelen'. Is er sprake van probleemspelers? In dat geval kunnen zij ook worden geblokkeerd door derden. Het gaat dan niet alleen om familie of een bewindvoerder, maar bijvoorbeeld ook om een curator. Daarnaast zal er een soort van preventiefonds bestaan welke wordt gefinancierd door online casino's, gewone casino's, bookmakers evenals speelhallen. Al deze verschillende initiatieven moeten er voor zorgen dat de kans op een verslaving en de bijbehorende, niet onaanzienlijke financiële gevolgen tot een absoluut minimum kan worden beperkt.

Verplichte afdracht voor goede doelen omlaag naar 40%

Tot slot werd er eveneens een compromis gevonden met betrekking tot de verplichte afdracht voor goede doelen. Deze bedroeg in eerste instantie 50 procent, maar werd nu om de marktontwikkelingen te stimuleren verlaagd naar 40 procent. Goede doelen hebben zich voorheen stevig uitgesproken tegen de wetgeving 'Kansspelen op Afstand', maar ook zij zijn nu overstag gegaan. Dit zorgt er voor dat een regulering van de online casino markt in Nederland er nu echt wel blijkt aan te komen.

Nadelen van regulering van de online kansspelmarkt in Nederland

In eerste instantie moet het reguleren van de online kansspelmarkt in Nederland nieuwe deuren openen. In het bijzonder moet het voor spelers mogelijk worden om op een veilige(re) manier online een gokje te kunnen wagen. Dit gezegd zijnde is het ook zo dat het reguleren van de markt eveneens heel wat potentiële nadelen met zich mee kan brengen. Dit is wellicht niet in het minst het gevolg van het feit dat er een risicoanalyse zal worden losgelaten op alle kansspelen die men wil aanbieden op de Nederlandse markt. Het gevolg hiervan is dat het wellicht niet lang zal duren vooraleer enkele bekende namen op vlak van bijvoorbeeld gokkasten geweerd zullen worden uit de Nederlandse kansspelmarkt. Dit zal online casino's ook verplichten om hun aanbod deels af te stemmen op de geldende regelgeving in Nederland. Wellicht dat niet elk online casino daar zomaar voor te vinden zal zijn. Het is dan ook nog maar zeer de vraag hoe dit naar de toekomst toe precies zal gaan uitpakken.

Komt de regulering er nu echt in 2019?

Op bovenstaande vraag valt geen honderd procent sluitend antwoord te geven. Wel is het zo dat er stevige stappen in de goede richting zijn gemaakt. Voor verschillende knelpunten werd er inmiddels een compromis gevonden waardoor een concrete regulering nu echt niet lang meer op zich kan laten wachten. Wellicht zien we in 2019 dus eindelijk de langverwachte regulering (of aanname van de wet in februari) voor online casinospelen in Nederland.