Een historische ramp dreigt volgens organisaties en instituten als de Koninklijke Bibliotheek, Beeld en Geluid en het Nationaal Archief. Bij De Volkskrant wordt de noodklok geluid omdat er zo veel informatie op het internet verloren dreigt te gaan. En dan met name alle persoonlijke levensverslagen van ons, Nederlanders uit het begin van de 21ste eeuw.

Archeologen van de toekomst graven anders

Tot voor kort was het simpel: je groef wat in de grond en daar kwam weer wat cultuur-historie naar boven. Niet alleen potten en pannen, munten en eventuele resten van een Castellum, maar ook dagboeken van Gouden Eeuwers of een bloedig reisverslag van de wel-of-niet-foute Jan Pieterszn. Coen.

Maar moeten onze nazaten uit de 31ste eeuw gaan graven naar verloren USB-sticks? Moeten we niet zorgen voor een Groot Nationaal Internetarchief met kattenfilmpjes, selfies en Ice Bucket-faals? Volgens onderzoeker Julie Noordegraaf van de Universiteit van Amsterdam wel. Sociale Media spelen een grote rol in het huidige leven en dus moeten we preserverende maatregelen nemen, zegt ze in De Volkskrant.

Archief van 300 YouTube-filmpjes

Beeld en Geluid archiveert nu slechts 300 YouTube-filmpjes per jaar. Van 7500 Nederlandse websites wordt regelmatig een kopie gemaakt. Te weinig, dus. Het is tijd voor een internationaal archiveringsplan voor sociale media, en dus is er vandaag in Parijs overleg hierover met UNESCO.

Noordergraaf houdt hoop. "Liefhebbers van videogames hebben onlangs allerlei spelletjes uit de jaren tachtig beschikbaar gemaakt op internet", citeert De Volkskrant de onderzoeker. " Er duikt op den duur vast ook iemand op met miljarden kattenfilmpje."