Op Onzeveemarkt.nl kunnen sinds vrijdag melkkoeien, slachtkoeien en fokstieren online verhandeld worden. Handjeklappers kunnen voortaan vanuit hun luie stoel hun toekomstige aanwinst bewonderen. Voorlopig wordt de daadwerkelijke verkoop nog gewoon gesloten bij de handelaar thuis, aldus directeur Heijes van Key Information, een van de initiatiefnemers tegenover persbureau ANP. (BW)