Na onder meer Apache hebben ook de ontwikkelaars van Debian zich uitgesproken tegen Sender ID, de mede door Microsoft bedachte oplossing tegen spam. De bezwaren richten zich ook deze keer voornamelijk op de licentiepolitiek van Microsoft, die strijdig zou zijn met de open-sourcegedachte. (LV)