Het college wil zich hier actief voor inspannen omdat het een dergelijke infrastructuur van groot belang voor de stad acht. Het college wil nieuwe initiatieven stimuleren en pleit voor een publiek/private-samenwerking. Dit is de kern van het rapport `Glasrijk Eindhoven' dat het college deze week heeft aangeboden aan de raadscommissie Sociaal-economische Zaken. Ook bij andere grote Nederlandse steden wordt al langer geijverd voor een hoogwaardig glasvezelnetwerk. In Amsterdam zouden de eerste woningen zelfs al in 2004 op een dergelijk netwerk moeten worden aangesloten. Het Eindhovense college denkt dat de beschikbaarheid van breedband via glas een flinke impuls voor de ontwikkeling van de stedelijke en regionale kenniseconomie zal betekenen. Hierdoor wordt de lichtstad aantrekkelijker voor bedrijven, burgers en studenten, aldus het college. Verder moet het netwerk lopende initiatieven zoals Digistein en Kenniswijk versterken. Tot slot past een glasvezelnetwerk volgens de opstellers van het rapport helemaal bij het hightechimago van de stad.

Marktpartijen

Het college stelt dat tot voor kort nog werd verwacht dat marktpartijen het initiatief zouden nemen om grootschalig breedband aan te leggen. De gemeente zou hierbij kunnen volstaan met een faciliterende rol, zo was de gedachte. "Dit is echter niet het geval", aldus het college. "In het huidige economische klimaat bestaat geen perspectief op grootschalige aanleg van breedband in Eindhoven." Het college is dan ook van mening dat een actievere rol voor de gemeente noodzakelijk is om de aanleg te realiseren. De gemeente Eindhoven ziet een rol voor zichzelf weggelegd in zowel de vraagzijde, als de aanbodzijde. Het stimuleren van de vraag creëert een aantrekkelijke omgeving voor marktpartijen om te investeren in breedband. De gemeente denkt hierbij aan het ontwikkelen van gemeentelijke breedbanddiensten en het bundelen van de vraag naar breedband. Aan de aanbodkant wil de gemeente zich er voor inzetten dat een onderneming de aanleg en exploitatie van het basisnetwerk in de stad voor zijn rekening neemt. Deze passieve infrastructuur wordt toegankelijk voor marktpartijen die op dit open netwerk diensten willen aanbieden, zo is het plan. Net als in Amsterdam is het niet de bedoeling dat de gemeente zelf een glasvezelnetwerk aanlegt, onderhoudt en exploiteert.

Omstreden

Dergelijke plannen, waarbij de politiek zich actief inzet voor een nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk, zijn niet onomstreden. Zo is de `glasvezelflirt' van de overheid de brancheorganisatie voor de kabelbedrijven Vecai al tijden een doorn in het oog. Deze week stelde Herman Veenstra, directeur van UPC-dochter Chello, nog dat hij liever ziet dat de overheid kijkt naar bestaande infrastructuur. UPC is met de Vecai van mening dat de bestaande kabelnetwerken prima zijn voorbereid voor de groeiende vraag naar breedbandige diensten.