Pressplay, de online muziekdienst van Universal en Sony die in september van

start moet gaan, zal abonnees niet de mogelijkheid bieden cd's te branden

van de muziek die zij downloaden. Eerder was al bekend geworden dat

MusicNet, de concurrerende dienst van EMI, Warner en BMG, het branden van

cd's verhindert. Ook het uploaden van via de diensten opgehaalde muziek naar

mp3-spelers is niet mogelijk. Uit een recent onderzoek van Jupiter Media

Metrix kwamen het branden van cd's en het uploaden naar mp3-spelers juist

naar voren als de zaken waar consumenten het meeste waarde aan hechten bij

een betaalde online muziekdienst.