De ict van de politie ondergaat een “open hartoperatie zonder verdoving”, zowel qua personeel als qua infrastructuur. Dat vertelt Huub Stiekema, directeur Dienstverlening van de vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland), aan Webwereld. Hij is na de aanhoudende politieke storm over de politie-ict aangetrokken om orde in de chaos te brengen. Stiekema: “De crisis is nu bezworen, we zijn onderweg naar beter.”

Crisis

De vtsPN beheert de ict van circa 55.000 politiebeambten in Nederland. Sinds vorig jaar ligt de organisatie zwaar onder vuur. De vtsPN was topzwaar van externen, die soms ver boven de Balkenende-norm verdienden. Maar de duurbetaalde managers kregen geen grip op de situatie. Sterker nog, het vernieuwde invoersysteem van ondermeer processen verbaal (BVH) leidde tot veel protest, minder ingevoerde data en gigantische storingen.

Daar bovenop zorgde een grote storing in het Noordoosten van het land voor onrust onder de dienders en in de politiek. De minister van Binnenlandse Zaken stelde een interventieteam aan en beloofde snel beterschap. De directie van vtsPN heeft dat volgens Stiekema voortvarend aangepakt. "Het ministerie kan de druk niet nog hoger opvoeren dan wij nu al doen.”

Fors snijden

Met 600 externen is het contract inmiddels beëindigd, vertelt hij. “Dat geeft wel onbalans in de bedrijfsvoering, het ging wankelen, maar het is nu langzamerhand weer onder controle. Het is goed geweest om dit te doen. Tuurlijk is meer capaciteit handig, maar de manier waarop dat georganiseerd was, was onhoudbaar. Een doodlopende weg. Dus die ingreep is goed geweest. We zijn aangereden door een grote vrachtwagen, maar daar herstellen we nu van.”

Volgens Stiekema draait ook het omstreden invoersysteem BVH inmiddels stabiel. Hij erkent wel dat de invoer van data langer duurt dan voorheen, maar er wordt gewerkt om bepaalde standaardhandelingen om bulkprocessen te automatiseren.

Snoeien en virtualiseren

Naast de reorganisatie ondergaat ook de infrastructuur van de politie een metamorfose. Vorig jaar zette vtsPN 500 servers over op Red Hat Enterprise Linux. Dat is maar het topje van de serverijsberg van ruim 7000 servers verdeeld over 7 datacentra in het land. “Van die 7000 zijn we ook drastisch een aantal af aan het halen, maar wel gedoseerd.” Die afname kan vooral door middel van virtualisatie worden gerealiseerd, vertelt Stiekema, die daarover verder niet in detail wil treden.

Training voor OpenOffice

Hij wil wel nog graag reageren op het recente onderzoek dat de politie 12 miljoen zou kunnen besparen door OpenOffice.org te kiezen in plaats van Microsoft Office 2007. Stiekema: “De uitkomsten zijn zonder meer interessant en wij nemen deze ook zeker mee in nieuwe afwegingen. Maar, het onderzoek biedt geen compleet plaatje. Niet in kosten en niet in reikwijdte van OpenOffice. Een eerlijk vergelijk alleen op basis van het onderzoek is dus niet reëel omdat er te weinig rekening wordt gehouden met de totale transitiekosten en zaken als extra opleidingen."

Volgens Stiekema zijn trainingstrajecten veel intensiever dan wordt aangenomen. “Dat is geen sluitpost, dat zijn significante kosten.”

Bij voorkeur Word

De vtsPN gaat pilots met OpenOffice doen, maar stelt dat de meeste politiebeambten met Word willen en zullen blijven werken. “Waar het moet, werken ze in andere systemen, waar het kan, werken ze in Word. Je kunt niet zeggen, OpenOffice is beter en goedkoper, dat moeten we nu maar even doen. Zo werkt het gewoon niet.”

Bovendien is volgens Stiekema beveiliging van documenten, classificatie van data en een duidelijke paper trail met Microsoft Office beter te regelen. “Politie-informatie moet streng beveiligd zijn, het gaat immers om een belangrijk aspect van onze rechtstaat. De belangrijke documenten moeten veilig opgeborgen en weer terug gevonden kunnen worden. Maar minder belangrijke documenten zou je bijvoorbeeld in OpenOffice kunnen maken. We bewegen wel die kant op.”