Sinds de overname van Sun door Oracle stagneert het OpenSolaris-project. Toen Sun nog onafhankelijk was, was er een nieuwe versie van het besturingssysteem gepland voor februari. Vier maanden na die datum is er nog geen release en geeft Oracle zelfs geen verklaring voor het uitstel. Het heeft voor heel wat onzekerheid gezorgd in de OpenSolaris-gemeenschap.

Ondertussen heeft Oracle flink gesneden in het personeelsbestand en zijn er heel wat mensen uit eigen beweging vertrokken. Een aantal van hen heeft een nieuw thuis gevonden in Nexenta, dat enterprise storage aanbiedt met NexentaStor, een combinatie van de OpenSolaris-kernel met Ubuntu Server.

Garrett D'Amore was principal software engineer bij Oracle en heeft heel wat belangrijke bijdragen aan de (Open)Solaris-kernel geleverd. Bij Nexenta is hij senior director of engineering en leidt hij een nieuwe groep die zich focust op de kernel en device drivers. D'Amore blijft ook actief in de OpenSolaris-gemeenschap. Richard Elling werkte meer dan zestien jaar bij Sun, onder andere aan ZFS, en vorig jaar richtte hij zijn eigen consultancybedrijf op. Bij Nexenta is hij nu senior director of solutions engineering en richt hij zich op de storage-component.

Het is opvallend hoe Nexenta in korte tijd enkele topingenieurs van Sun/Oracle heeft kunnen aantrekken. Bovendien zetelt Bill Moore, de medeuitvinder van ZFS, in de adviesraad van het bedrijf. Nexenta lijkt op deze manier zich minder afhankelijk te willen maken van Oracle voor de ontwikkeling van zijn storage-technologie. In maart kwam versie 3.0 uit van NexentaStor, de eerste commerciële oplossing die inline deduplicatie in ZFS aanbiedt.

Bron: Techworld