Het leek allemaal zo mooi voor de trotse bezitters van de fonkelnieuwe woningen in de uitbreidingswijk in Amersfoort: aantrekkelijke glasvezelverbindingen tot in de woonkamer tegen een acceptabel bedrag. Al vanaf 2003 wordt het publiek hiermee lekker gemaakt.

Keer op keer werden de deadlines evenwel niet gehaald. Officieel mogen bewoners nu rekening houden met september. Ook deze termijn wordt echter niet gehaald, zo stelt een woordvoerster van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) onomwonden. Dit bedrijf (een publiek/private samenwerking) heeft bij de bouw van de nieuwe wijken lege buizen aangelegd waarin andere partijen het glas moeten blazen.

Lege buizen

Bij de wijk Laak is Casema daadwerkelijk begonnen met de aanbouw. Het gaat hier om duizend woningen. In de andere wijken (Velden1, Brink en alle nieuwe projecten) is GNEM verantwoordelijk. Hier wil het echter nog altijd niet vlotten. Bewoners is weliswaar van alles in het vooruitzicht gesteld, maar nog altijd liggen er alleen lege buizen.

Het hele project hangt vooralsnog op het vergunningentraject met de gemeente Amersfoort. GNEM wil het Vathorst-netwerk aansluiten op nog te graven glasvezelkabels in de binnenstad van Amersfoort. Een vergunning voor dit traject is er echter nog niet, omdat de gemeente te veel overlast voor bewoners vreest. Een tracé om de binnenstad heen is voor GNEM onbespreekbaar.

Vergunningen

De twee partijen treden op korte termijn weer in bespreking. GNEM is volgens directeur projecten Eric Vos bereid om het glasvezelnetwerk in de binnenstad voor meer inwoners beschikbaar te stellen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hiermee wordt de overlast relatief kleiner, omdat grotere groepen kunnen profiteren.

Ook InterNLnet is bij het project betrokken. Dit bedrijf moet in het beginstadium (later zijn ook andere isp's welkom) de diensten gaan verzorgen. Onder welke naam dit gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Eerder doken namen als Xtramediaservices en Xtraconnection in dit kader op. "Er zijn nogal wat namen opgedoken in het hele proces", zo geeft Han Brouwers van InterNLnet toe. "De zaken liepen niet zoals ze zouden moeten lopen, wat voor veel vertraging heeft gezorgd." Toch heeft Brouwers nu goede hoop dat het grootste leed geleden is.

Wanneer GNEM nu echt gaat starten met het blazen van het glas in de open buizen van Vathorst, blijft vooralsnog ongewis. "Het duurt zeker nog een paar maanden", stelt de OBV-zegsvrouw. Brouwers denkt nog dit jaar te kunnen beginnen, terwijl Vos vreest dat het er dit jaar niet meer van komt: "Daar zet ik een heel groot vraagteken bij."