Opta heeft naar aanleiding van een geschil tussen KPN en WorldCom besloten dat het type telefoonaansluiting (ISDN of analoog) van de abonnee geen rol meer mag spelen voor zijn toegang tot internet. Tot nu toe was internet zonder telefoontikken, afgezien van kabel en ADSL, alleen mogelijk met ISDN, stelt Opta. Daarin is nu verandering gekomen. Hiermee heeft Opta zijn eerdere besluit dat internet zonder telefoontikken alleen in combinatie met ISDN geldt, teruggedraaid. Reden is het feit dat KPN inmiddels heeft geïnvesteerd in zijn netwerk. Het argument dat er capaciteitsproblemen ontstaan als ook niet-ISDN klanten kunnen profiteren van tikloos internet gaat hiermee niet meer op. Met andere woorden: KPN wordt door Opta gedwongen providers de mogelijkheid te geven hun klanten internet zonder telefoontikken aan te bieden. De ISP's kopen hierbij per bulk capaciteit in bij KPN, waarna ze heel specifieke pakketten aan de klant kunnen aanbieden. Opta verwacht dat door het opheffen van de ISDN-beperking veel meer verschillende abonnementsvormen voor internet ontstaan. Nederland heeft in het verleden verschillende flatfee-aanbieders gekend, waarvan de bekendste Superweb was. De belangstelling hiervoor was enorm, maar deze abonnementsvorm bleek uiteindelijk niet rendabel omdat de provider opdraaide voor de verbruikte tikken. Inmiddels is al het een en ander veranderd. KPN heeft geïnvesteerd in zijn netwerk waardoor er ook voldoende capaciteit is voor de niet-ISDN abonnees. Via de speciale 06760-inbelnummers wordt het dataverkeer in de KPN-centrale direct doorgesluisd naar de provider, waardoor de klant niets meer met KPN heeft te maken. Vooruitlopend op het besluit van Opta maakte Wanadoo onlangs al bekend binnenkort met een flatfee-abonnement te komen waarbij 24 uur per dag kan worden ingebeld. De provider heeft nu al een aantal pakketten waarbij er niet apart hoeft te worden betaald voor telefoontikken, maar hierbij zijn er beperkingen aan het aantal uur. Voor de klant lijkt het hierbij dat er sprake is van flatfee, maar de provider (in dit geval Wanadoo) moet nog altijd per tik afrekenen met KPN. Aan deze situatie komt een einde.