De OPTA heeft besloten dat KPN haar dienstverlening op het gebied van vaste telefonie aan Cistron niet per direct mag beëindigen. “In het belang van Cistrons klanten moet KPN een redelijke termijn van zes weken in acht nemen”, zo stelt de OPTA, die het onwenselijk vindt als iemand die aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, verstoken blijft van vaste telefonie. Cistron zit in financiële moeilijkheden en kan haar rekeningen aan KPN niet voldoen.