Vanaf dinsdag is nieuwe wetgeving ingegaan waarmee de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) de uitgifte van 0900, 0906, 0909 en 18xy nummers beter kan controleren. Volgens de OPTA worden deze nummers 'regelmatig misbruikt door malafide ondernemers'. Vooral consumenten zouden hiervan de dupe zijn.

Bij twijfel over de bedoelingen van de aanvrager van een betaalnummer kan de OPTA advies vragen aan het bureau Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Bij twijfel over de oprechtheid van de aanvrager, kan de OPTA een aanvraag weigeren.

Nummerhouders zijn per 1 juli bovendien verplicht om de OPTA op te hoogte stellen wanneer zij een nummer aan een andere partij verhuren.

Oplopende kosten

Consumenten zijn op dit moment te vaak de dupe van louche exploitanten van betaalnummers. Bellers worden vaak letterlijk aan het lijntje gehouden met 'mooie aanbiedingen'. Hierdoor blijft de verbinding langer open en lopen de kosten hoog op.

Exploitanten vertrekken bovendien vaak onjuiste informatie aan het begin van een gesprek of zetten bellers onnodig lang in de wacht gezet. De OPTA beschouwt een onaangekondigde wachttijd van meer de tien minuten als potentieel misbruik.

Later dit jaar krijgt de OPTA nog meer mogelijkheden om misbruik van betaalnummers aan te pakken. Dan kan de telecommunicatiewaakhond besluiten betaling aan nummerhouders stop te zetten of een lijn af te sluiten.Daarvoor is echter de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken nodig die op dit moment nog niet af is.

Consumenten kunnen klachten indienen bij de overheidswebsite ConsuWijzer.