Oracle verdubbeld de komende jaren zijn personeelsbestand in India. De veelal hoogopgeleide engels sprekende werknemers krijgen een aanzienlijk lager loon dan in Amerika gebruikelijk is. In het verleden haalde Amerika personeel uit China en India. Nu, met de vorderende mogelijkheden om op afstand te werken laten veel bedrijven het personeel in het eigen land werken. (LP)