Ordina verkoopt zijn datadiensten aan PinkRoccade. Ordina zegt niet over de vereiste schaalgrootte te beschikken om deze diensten te kunnen blijven leveren. Wat ook meespeelt is het feit dat Ordina’s grootste kant, het UWV, een openbare aanbesteding houdt voor onder meer deze diensten. De automatiseerder lijkt er niet vanuit te gaan deze aanbesteding te winnen en stoot het bedrijfsonderdeel daarom op voorhand af. De uiteindelijke verkoopprijs wordt eind volgend jaar vastgesteld, waarna de verkoop 1 januari 2006 definitief wordt afgerond. (WdV)