De gebruikte technologie, genaamd cell broadcast, maakt het mogelijk een tekstbericht te versturen aan alle mobiele telefoons in een bepaald gebied. De overheid betaalt twee miljoen euro om de technologie de komende twee jaar te kunnen gebruiken. De totale kosten voor het hele project in die periode worden geschat op zestien miljoen euro. De technologie wordt ook ter beschikking gesteld aan commerciële bedrijven voor bijvoorbeeld het versturen van sms-berichten. De overheid probeert zo een deel van de miljoeneninvestering terug te verdienen. Overigens kan iemand pas een commercieel bericht ontvangen, als hij of zij expliciet heeft ingestemd met de ontvangst van dergelijke sms'jes. Afmelden voor de berichten van de overheid zelf, kan niet. "De overheid kan op deze manier grote groepen mensen tegelijk informeren, bijvoorbeeld bij de uitbraak van besmettelijke dierziekten", licht Simone Boitelle, woordvoerster van EZ, toe. De tekstberichten zullen de huidige manieren van alarmeren niet vervangen, maar juist aanvullen. "Het is een extra informatiekanaal. Niet iedereen heeft bovendien een mobiele telefoon, dus hebben we ook de reguliere methoden gewoon nodig."