Tot nu toe spraken veel bedrijven hun voorkeur uit voor één van de twee toekomstige dvd-standaarden, vergelijkbaar met de strijd tussen vhs en Betamax enkele tientallen jaren geleden. Paramount wil films voor beide standaarden uitbrengen.

Onlangs schaarden Microsoft en Intel zich nog achter de hd-dvd-standaard. Paramount was een van de eerste grote partijen die hd-dvd steunde. Dat de maatschappij nu ook voor Blu-ray kiest, heeft onder meer te maken met het feit dat de PlayStation 3 van Sony met een Blu-raystation wordt voorzien.

Andere filmmaatschappijen zoals Twentieth Century Fox, Sony Picture, Walt Disney Pictures en Univeral Music Group hebben inmiddels hun voorkeur voor Blu-ray uitgesproken. Verder krijgt Blu-ray steun van onder meer Philips, Samsung, Dell, HP, Apple en Matsushita.

Beide dvd-standaarden zorgen ervoor dat op een dvd-schijf veel meer data past. Bij hd-dvd bedraagt de limiet 15 GB. Bij Blu-ray is dat 25 tot maximaal 50 GB per schijf.