U kunt de Convertor-Assistent starten vanuit het Windows Startmenu, maar er is ook een rechtstreekse toegang vanuit Word, Outlook en Internet Explorer. U duidt eerst het pdf-

bronbestand aan, dan welke pagina's van dat document u wilt converteren en vervolgens waar en onder welke naam het resultaat (het Word-document dus) dient te worden opgeslagen. Als laatste stap bepaalt u hoe het document moet worden geconverteerd.

Er bestaan drie mogelijkheden. Met True Page plaatst u alle elementen in tekstvakken of -kaders, zodat het resultaat zoveel mogelijk op het origineel lijkt. Met Doorlopende Kolom wordt het gebruik van tekstvakken en -kaders tot een minimum beperkt, zodat de platte tekst kan doorlopen van de ene kolom naar de andere. In feite komt dit neer op het recupereren van tekst en afbeeldingen uit het pdf-bestand zonder lay-out.

Met de derde mogelijkheid (Formulier) wordt de formulierstructuur zoveel mogelijk behouden. Door het veelvuldige gebruik van frames krijgt u de indruk dat uw Word-document invulvakken heeft waarin het heel eenvoudig is om gegevens in te tikken. ScanSoft PDF Convertor 2.0 maakt hiervoor gebruik van de lft-technologie (logical form recognition).

Behoorlijk

Tijdens de testen leverde ScanSoft PDF Convertor 2.0 uitstekend werk. De lay-out onder de optie True Page was meer dan behoorlijk, met als opmerking toch dat de gebruikte lettertypes in het origineel nogal vlug omgezet werden naar Arial of Times New Roman.

Een groot pluspunt voor ScanSoft PDF Convertor 2.0 is dat dit programma één van de weinige is dat de insprong (indent) van Word gebruikt, en niet zoals gebruikelijk vooraan enkele spaties toevoegt om tekst naar rechts te laten verschuiven.

Indrukwekkend waren de geconverteerde formulieren die perfect in te vullen waren zonder dat de rest van de tekst of afbeeldingen mee verschoven.

Beperkingen

Om alle misverstanden te vermijden: dit programma kan een pdf-document alleen converteren naar een Microsoft Word-document. Betekent dat dan dat u niets kan aanvangen met PDF Convertor 2.0 wanneer u met een andere tekstverwerker werkt?

Toch wel, zolang uw tekstverwerker een Microsoft Word document met frames kan openen, kan u gebruik maken van PDF Convertor 2.0. U verliest natuurlijk wel een deel van de functionaliteit zoals 'document onmiddellijk openen in Word', een extra toolbar in Word en dergelijke meer.

Toch heeft PDF Convertor 2.0 ook zijn beperkingen. Om de draagwijdte ervan ten volle te kunnen inschatten, moeten we u eerst vertellen dat er twee soorten pdf-documenten bestaan: pdf-documenten met alleen een beeld als informatie, en pdf-documenten met beeld en een extra tekstlaag.

PDF Convertor 2.0 kan alleen overweg met deze tweede soort, de andere ziet hij als een gewone afbeelding en behandelt hij dan ook als zodanig: u krijgt weliswaar een Word-document, maar dan ééntje met een afbeelding erop. De tekst daarin kunt u niet bewerken. Wilt u toch van een dergelijk pdf-document de tekst bewerken, dan zult u beroep moeten doen op een ocr-programma (optical character recognition).

Creëren

Ook de Create!-Assistent kunt u starten vanuit het Windows Startmenu, maar naar PDF Create! 2.0 bestaat een rechtstreekse toegang vanuit zowat elk programma op uw pc waar het zich voordoet als een extra printer. Gelijk welke tekstverwerker, rekenblad, tekenprogramma of zelfs databank: als er een printfunctie is, kan u er een pdf-document mee maken.

Om het alle opties te kunnen aanspreken, moet u wel de Create!-Assistent starten vanuit het Windows Startmenu. Eerst duidt u aan van welke documenten u een pdf-document wil maken. Er staat inderdaad documenten - meervoud - want met ScanSoft PDF Create! 2.0 kunt u meerdere documenten samenvoegen in één pdf-document. Die documenten mogen zelfs van verschillend type zijn, bijvoorbeeld één Word-document en tien foto's in jpg-formaat. Dat is zeker zo handig als eerst die foto's op een blad in Word te zetten!

U kunt allerlei instellingen voor compressie en lettertypen opgeven, zodat u de volledige controle heeft over de grootte en het uiterlijk van het pdf-bestand. Het programma kan bestanden converteren naar pdf 1.3-, pdf 1.4- en pdf 1.5-indeling en bestanden beveiligen met wachtwoorden en voorzien van watermerken. Dat watermerk kan een bedrijfslogo zijn, of een vermelding zoals "Vertrouwelijk".

Tijdens het testen konden we ScanSoft PDF Create! 2.0 op geen enkel foutje betrappen. Het is in het begin wel even experimenteren om een evenwicht te vinden tussen de gewenste compressie en de leesbaarheid.

Bron: Techworld