Playboy ontslaat ongeveer twaalf werknemers bij haar internettak Playboy.com, zo schrijft Silicon Alley News. Het bedrijf heeft zoals de gehele branche te maken met sterk afnemende online advertentie-inkomsten. Het tweede kwartaal namen deze bij Playboy met maar liefst 65 procent af. De resterende online staf zal worden opgenomen bij Playboy Magazine.