Dat blijkt uit de tussenrapportage van minister Opstelten die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De rapportage gaat over het Bijgestelde Aanvalsprogramma Informatievoorziening, waarmee de minister de ICT-problemen bij de politie aanpakt.

Vooral in operationele systemen is het aantal grote verstoringen teruggebracht. Zo kende de Basisvoorziening Handhaving, waarmee agenten incidenten kunnen vastleggen, aangiftes opnemen en strafdossiers kunnen opmaken, nu 'slechts' vier storingen per maand, tegen 11 per maand in 2011. De Basisvoorziening Opsporing is van zes storingen per twee maanden naar 1 per twee maanden gegaan. Van alle verstoringen wordt nu 80 procent “binnen de afgesproken termijn" opgelost, “een aanmerkelijke verbetering met een jaar geleden", schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer.

HP OpenView monitort storingen

De implementatie van HP OpenView, dat het netwerk moet monitoren op onder meer storingen, is nu voor vijf van de zes datacenters van de politie afgerond. “De servers van die rekencentra staan onder toezicht van de Operations Control Room", schrijft Opstelten. “Dat betekent dat het mogelijk is veel sneller potentiële verstoringen te signaleren en te verhelpen."

In de tussentijd is het aantal applicaties dat door de politie in gebruik is fors verminderd. In april van het vorig jaar waren er nog 1244 applicaties in gebruik; dat zijn er nu nog 834. Twee jaar gelden waren het er nog meer dan 2000. “Hierdoor neemt de complexiteit van het portfolio af, wordt de beheersbaarheid verbeterd en wordt op termijn een besparing gerealiseerd in de exploitatielasten", schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Wel waarschuwt hij dat “het laaghangend fruit" nu geplukt is en dat de applicaties die nu nog moeten worden gesaneerd, complexer zijn. Uitfaseren kost nu meer tijd en moeite.

Duizend aangiften per dag digitaal

Inmiddels komen via politie.nl meer dan 1000 aangiften per dag binnen. Dat geldt onder meer voor een van de speerpunten van de politie, de aanpak van woninginbraken. De politie werkt nog aan een verdere verbetering van het systeem. “De realisatie van een voorziening voor het informeren van burgers over de afhandeling van hun aangiften is uitgesteld in afwachting van een evaluatie van het bestaande aangiftesysteem, vooral ten aanzien van de waardering door burgers en bedrijven", schrijft Opstelten. De evaluatie wordt na de zomer gepresenteerd.

Overigens heeft de bijstelling van het originele Aanvalsprogramma geleid tot lagere begrotingen in het afgelopen jaar en dus lagere investeringskosten. Geplande investeringen zijn deels doorgeschoven naar dit jaar en volgende jaren. Het totale investeringsniveau blijft gelijk, schrijft de minister. Vorig jaar is 87,2 miljoen euro geïnvesteerd. De originele begroting was 105 miljoen euro groot.

Rust in programma na jaar turbulentie

Begin dit jaar liet minister Opstelten weten dat het hem niet lukt 800 banen bij de vorming van de Nationale Politie te schrappen, omdat die mensen nodig zijn om de nijpende ICT-problemen bij de politie aan te pakken. Het Aanvalsprogramma dat daar voor nodig is, werd vorig jaar zomer bijgesteld, omdat de gestelde doelen te ambitieus waren en niet werden gehaald. Een aantal complexe projecten werd toen stilgelegd. Dat kostte toenmalig politie-CIO Ad Meijboom toen de kop.