De Nationale Recherche, onderdeel van de KLPD te Driebergen, sommeerde eind februari de eigenaren van de website Publicintteligence.net te stoppen met de publicatie van het digitale magazine Inspire. EuroVPS, de hoster van de website host in een datacenter te Schiphol-Rijk, werd gevraagd de website uit de lucht te halen indien er geen gehoor werd gegeven aan de eis.

EuroVPS weigerde dat. De site is nog steeds in de lucht en onlangs is zelfs een nieuwe editie van het gewraakte magazine op de site geplaatst. Zowel de eigenaren van de website als EuroVPS beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting. Volgens een woordvoerder van het hostingbedrijf moet de Nationale Recherche maar met een gerechtelijk bevel komen.

Politie geeft geen duidelijkheid

Dat is nog steeds niet gebeurd. Verzoeken van Webwereld aan de recherche om meer duidelijkheid over de actie en het uitblijven van een gerechtelijk bevel worden niet gehonoreerd. De recherche wil alleen beamen dat de brief in februari inderdaad is gestuurd.

Volgens jurist Arnoud Engelfriet van het juridisch adviesbureau ICTRecht is de Nationale Recherche met het sturen van die brief buiten zijn boekje gegaan. “De politie mag niet vrijwillig vragen om dingen te verwijderen of af te geven”, schrijft hij op zijn blog. Volgens Engelfriet is de enige grondslag waarop verwijdering van content van een website of het neerhalen van diezelfde website is geregeld, het artikel 54a in het wetboek van strafrecht.

Alleen na machtiging

Daarin is bepaald dat alleen de Officier van Justitie (OvJ), na machtiging van de rechter-commissaris, de bevoegdheid heeft verwijdering te eisen. “De politie heeft geen bevoegdheid om dit te doen”, zegt Engelfriet. “En wat ze niet mag vorderen, mag ze ook niet vragen.” Hij vindt het dan ook terecht dat hoster EuroVPS weigert de site te sluiten.

Engelfriet heeft over dat onderwerp eerder dit jaar al een blog geschreven naar aanleiding van de zaak rond de website Crimesite. Ook toen ging het mis en was het deze keer Justitie die over de schreef ging. Minister Opstelten bepaalde toen dat alleen met een formele vordering websites mogen worden benaderd om content te verwijderen.

Geen vrijwillige verstrekking

“Een verzoek tot vrijwillige verstrekking behoort niet tot de mogelijkheden: opsporingsambtenaren moeten van de vorderingsbevoegdheid gebruik maken”, schreef Opstelten naar aanleiding van Kamervragen van VVD Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert. “Een vordering mag pas daadwerkelijk worden gedaan als alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen en de uitkomst is dat het opsporingsbelang zwaarder dient te wegen.”

Opmerkelijk is dat Opstelten zijn uitspraken deed één week voordat de Nationale Recherche de takedownbrief naar Publicintelligence.net en diens hoster stuurde. Daarmee had de recherche dus wetenschap kunnen en moeten hebben van het beleid van de minister.