De site Priceline, waarbij consumenten kunnen bieden op hotelkamers en reizen, heeft in het tweede kwartaal 48 procent meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst bedroeg 11,4 miljoen dollar. De omzet steeg met 8 procent naar 259 miljoen dollar. (MR)