Tim Berners-Lee heeft de prestigieuze Japan Prize for Science and Technology gewonnen, waaraan een bedrag van bijna een miljoen gulden is verbonden. De Brit geldt als de maker van de eerste webserver, waarvoor hij gebruikmaakte van zelf ontwikkelde html-code. Volgens de organisatie de de prijs uitreikt heeft Berner-Lees uitvinding een ‘niet te berekenen impact’ gehad op de manier waarop mensen met elkaar communiceren.