Consumenten vinden het verlies van hun privacy het grootste obstakel als ze besluiten om zich in te schrijven voor een commerciële nieuwsbrief. Ze hechten vrijwel geen waarde aan een eventuele vergoeding voor het lezen van reclameboodschappen via e-mail. Consumenten vinden het belangrijker dat de reclame relevant is en goed van kwaliteit. Dit zijn de conclusies van een onderzoek naar e-mail marketing van de Universiteit van Maastricht. Aan het onderzoek hebben 542 Nederlandse internetgebruikers meegedaan. (TS)