De detectivebranche doet een oproep aan minister Ivo Opstelten om hen toegang te geven tot overheidsdatabases als de gemeentelijke basisadministratie, waar alle gegevens van de Nederlandse burger wordt bijgehouden, en het kentekenregister. In de papieren NRC Next van vandaag wordt door dergelijke detectivebureaus gelobbyd voor toegang tot overheidsdatabases.

Particuliere detectives zouden in toenemende mate worden ingeschakeld door bedrijven om hun personeel in de gaten te houden. Dat gebeurt niet alleen op de werkvloer, maar ook in de privésfeer. Toegang tot gegevens zou het werk van die detectives makkelijker maken. De stichting Fraude Aanpak Detailhandel heeft vandaag in zijn jaarverslag over 2011gemeld dat bijvoorbeeld winkeliers steeds meer detectives inschakelen om het eigen personeel te controleren.

Werkgevers snuffelen in emails werknemers

Volgens een onderzoek van De Groene Amsterdammer leest meer dan een derde van de werkgevers de emails van de werknemers. “Cameratoezicht, afluisteren van telefoongesprekken, e-mail monitoring, recherchebureaus, casemanagers en fishing expeditions.

Werkgevers zetten steeds meer middelen in om hun werknemers te controleren en desgewenst weg te werken. Ze lappen daarbij regelmatig de privacywetgeving aan hun laars, gesteund door rechters die onrechtmatig bewijs in ontslagzaken gemakkelijk accepteren", schrijft De Groene Amsterdammer.

Kamervragen over lobby detectivebureaus

Tweede Kamerleden Jesse Klaver en Tofik Dibi hebben naar aanleiding van het onderzoek van De Groene Amsterdammer, de gegevens van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel en het artikel in NRC Next vragen gesteld aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Daarbij wordt de minister om zijn mening gevraagd over het verzoek van de particuliere recherchebureaus. Opmerkelijk is dat uit het artikel van De Groene Amsterdammer blijkt dat het Openbaar Ministerie vorige maand juist pilots is gestart waarin het in strafzaken samenwerkt met die particuliere recherchebureaus.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks wil van de minister weten welke maatregelen hij gaat nemen “om dit soort misstanden" voortaan te voorkomen. Daarbij signaleren Klaver en Dibi dat de huidige garanties op de naleving van de voor de branche van particuliere detectives geldende regels mogelijk niet voldoende zijn.

Alle privégegevens in een landelijke database

De Rijksoverheid is juist deze maand begonnen met de implementatie van een landelijke database van alle privégegevens van Nederlandse burgers. Die landelijke database, de Basisregistratie Personen (BRP) gaat de meer dan 400 lokale GBA's bij de gemeenten vervangen.

De landelijke database wordt ook nog eens gekoppeld aan andere gegevens van burgers. Binnen drie jaar moeten alle gemeenten afscheid hebben genomen van hun eigen database en alle gegevens hebben geïmporteerd in de landelijke database.

Gegevens ook opvraagbaar door anderen

De nieuwe centrale database is niet alleen voor gebruik van gemeenten. Andere afnemers kunnen eveneens via zogeheten 'koppelvlakken' persoonsgegevens verkrijgen. Die koppelvlakken zijn BRP-Bijhouding, BRP-Bevraging, BRP-Levering en BRP-Terugmelding. Op de agenda staat de ontwikkeling van nog meer koppelvlakken. Dit omvat onder meer Toegangsbewaking, waarbij wordt gekeken of een organisatie een actie mag uitvoeren op een subset van gegevens van een bepaald persoon.