Het advies maakt deel uit van een uitgebreide kostenanalyse, die alleen al 1,1 miljoen euro heeft gekost. Minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) heeft bepaald dat de publieke omroep in totaal 127,3 miljoen euro moet besparen. Adviesbureau Boston Consulting (BCG) schat dat door efficiëntiemaatregelen op zijn minst 120 tot 135 miljoen kan worden bezuinigd. Vandaag is er een debat hierover in de Tweede Kamer.

Georganiseerd per omroep

De adviesgroep rekenr ict wel tot het primaire proces van de omroep. Dit vanwege de “verwevenheid met de productieomgeving"; zonder ict geen uitzendingen. Ook kantoorautomatisering is onderdeel van de kostencategorie. Alles bij elkaar kost de ict de publieke omroep 32 miljoen euro.

Ict wordt binnen de publieke omroep nu nog veelal georganiseerd op omroepniveau. Er is beperkte afstemming over investeringsbeslissingen in systemen en keuzes voor applicaties. Dit leidt volgens de adviesgroep tot inefficiënties, omdat juist ict-kosten zeer schaalgevoelig zijn (zoals in het geval van servers voor opslag en streaming). Door gezamenlijk ict-investeringen voor te bereiden, kan er gewaarborgd worden dat ict op de juiste schaal georganiseerd wordt, intern of extern, aldus BCG.

Apps en hosting centraliseren

Indien er een veelheid aan applicaties naast elkaar bestaan, bijvoorbeeld verschillende boekhoud- en webcontent-managementsystemen, hindert dat weer de samenwerking. Dat geldt niet alleen voor inhoudelijke samenwerking maar ook voor bijvoorbeeld het delen van financiële rapportages. BCG adviseert daarom om omroepbreed vergaand te standaardiseren en te centraliseren. De opbrengsten van gezamenlijke aanbesteding zullen de kosten voor dit omgooien van de ict ruimschoots overstijgen, voorspelt het bureau.

De adviseurs erkennen dat omroepen soms afwijkende eisen hebben. Toch adviseert de groep algemene centralisatie van servers en serverbeheer. Ook zouden de omroepen moeten stoppen met eigen hosting en streaming en die alléén bij NPO onderbrengen.

Opslag beperken

De opslag van beeldmateriaal moet sowieso beperkt worden. Wel kan worden gedacht aan het uitbreiden van het Instituut voor Beeld & Geluid, wat betreft afgemonteerd uitzendmateriaal (de zogenoemde 'deep archives'). Ook moet de samenwerking met dat omroepinstituut worden uitgebreid.

Volgens BCG zijn de grootste besparingen, zo'n 35 miljoen euro, te behalen in het primaire productieproces van radio, tv en internet. Het adviseert dan ook om het aantal webactiviteiten te beperken of pas bij bewezen succes van een programma uit te breiden. Ook kan de publieke omroep meer ontwikkelen vanuit de gezamenlijkheid en technische standaarden te volgen.

Eerdere poging mislukt

Pogingen tot het vormen van een centrale 'component library' zijn tot nu toe mislukt. "Méér ontwikkelen vanuit de gezamenlijkheid betekent dat de NPO en de omroepen gezamenlijk platforms en kanalen ontwikkelen, en de technologische componenten delen en kunnen hergebruiken vanuit een centrale digitale bibliotheek."

De NPO zegt in een reactie dat de Boston Consulting Group "grondig en zorgvuldig te werk is gegaan. Het tussenrapport laat zien dat de publieke omroep niet alleen efficiënter kan organiseren, maar ook efficiënter kan programmeren, zonder de kwaliteit van de programma's zelf aan te tasten."